Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


994 Μάχη του Ορόντη ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Ήττα μια Βυζαντινής μονάδας από τους Άραβες 15 Σεπτεμβρίου 994
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Άραβες (Φατμίδες)
Πόλεμος:
Ύστεροι Πόλεμοι εναντίον των Αράβων
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Ορόντης Ακριβής τοποθεσία:
55 χλμ βορείως της Χάμα, στη Συρία, επί του ποταμού Ορόντη
Σύγχρονη Χώρα:
Συρία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Βασίλειος Β’ ο Βουλγαροκτόνος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγός Μιχαήλ Βούρτζης Στρατηγός Μαντζουτακίν
Δυνάμεις:
Απώλειες: 5,000


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)