Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


989 Μάχη της Αβύδου ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη του Βασιλείου Β’ εναντίον του στασιαστή στρατηγού Βάρδα Φωκά 13 Απριλίου 989
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βυζαντινοί (Εμφύλιος)
Πόλεμος:
Στάσεις και Εξεγέρσεις
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Άβυδος Ακριβής τοποθεσία:
Στην Άβυδο της Μ.Ασίας, στο δεύτερο στενότερο σημείο των Δαρδανελλίων
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Βασίλειος Β’ ο Βουλγαροκτόνος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Βασίλειος Β’ Στρατηγός Βάρδας Φωκάς
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)