Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1070 Μάχη της Σεβάστειας
Αποτέλεσμα: Νίκη του Σελτζούκου Αρσλάν, προοίμιο του Μανζτικέρτ 1070
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σελτζούκοι Τούρκοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον των Σελτζούκων Τούρκων
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Σεβάστεια Ακριβής τοποθεσία:
Στη Σεβάστεια που πιθανότατα είναι το σημερινό Σαβάς στην ομώνυμη επαρχία στην κεντρική Μικρά Ασία
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ρωμανός Δ' Διογένης) Οι Εχθροί
Διοικητής: Δομέστιχος των Σχολών Μανουήλ Κομνηνός Αρισιάγκης (Ερ-Σιγκούν)
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)