Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


553 Μάχη του Βεζουβίου  (ή Mons Lactarius) ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Τελική ήττα των Οστρογότθων της Ιταλίας από τους Βυζαντινούς υπό τον Ναρσή Χειμώνας 552-553
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Οστρογότθοι
Πόλεμος:
Γοτθικός Πόλεμος στην Ιταλία
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Βεζούβιος Ακριβής τοποθεσία:
Στο σύγχρονο Monti Lattari στην Καμπανία, κοντά στον Βεζούβιο, νοτίως της Νάπολης
Σύγχρονη Χώρα:
Ιταλία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιουστινιανός Α’) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγός Ναρσής Βασιλιάς Τεία
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)