Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


965 Κατάληψη της Ταρσού ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Βυζαντινοί κατέλαβαν την πόλη και ξεκίνησαν εισβολή στη Συρία 16 Αυγούστου 965
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Άραβες (Χαμδανίδες)
Πόλεμος:
Ύστεροι Πόλεμοι εναντίον των Αράβων
Τύπος Μάχης:
Κατάληψη πόλης
Το Πεδίο της Μάχης Ταρσός Ακριβής τοποθεσία:
Στην Ταρσό της επαρχίας της Μερσίνας στη Νότια Τουρκία
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Νικηφόρος Β' Φωκάς) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Νικηφόρος Β’ Φωκάς Άγνωστος
Δυνάμεις: 40,000 Άγνωστο
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)