Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1390 Άλωση της Φιλαδέλφειας ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Τούρκοι άλωσαν το τελευταίο Βυζαντινό προπύργιο στην Ασία 1390
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Οθωμανοί Τούρκοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον των Οθωμανών Τούρκων
Τύπος Μάχης:
Άλωση
Το Πεδίο της Μάχης Φιλαδέλφεια Ακριβής τοποθεσία:
Το σημερινό Αλασεχίρ στην επαρχία Αιγαίου της Τουρκίας, στη Νοτιοδυτική Μικρά Ασία
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιωάννης Ζ' Παλαιολόγος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Άγνωστος Σουλτάνος Βαγιαζήτ Α’
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)