Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


782 Μάχη της Νικομήδειας ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Εισβολή ενός μεγάλου Αραβικού στρατού που έφτασε πολύ κοντά στην Πόλη 782
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Άραβες (Αββασίδες)
Πόλεμος:
Εισβολές των Αββασιδών Αράβων στη Μικρά Ασία
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Νικομήδεια Ακριβής τοποθεσία:
Στη Νικομήδεια (το σημερινό Izmit) στη Βορειοδυτική Μικρά Ασία, σε κόλπο της θάλασσας του Μαρμαρά
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ειρήνη η Αθηναία) Οι Εχθροί
Διοικητής: Σταυράκιος, Ιωάννης Λαχνοδράκων Χαρούν αλ-Ρασίντ
Δυνάμεις: Πολύ λιγότεροι από τον εχθρό 95,793
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)