Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


377 Μάχη Μαρκιανουπόλεως ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Μια επαρχιακή Ρωμαϊκή μονάδα εξοντώθηκε από επαναστατημένους Γότθους 377
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Γότθοι (διαφ. Φυλές)
Πόλεμος:
Γοτθικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Επιδρομή
Το Πεδίο της Μάχης Μαρκιανούπολις Ακριβής τοποθεσία:
Σημερινή Ντρέβνια στη Βουλγαρία
Σύγχρονη Χώρα:
Βουλγαρία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ουάλης) Οι Εχθροί
Διοικητής: Lupicinus Αρχηγός Φρίτιγκερν
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)