Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1279 Μάχη Ντεβίνας ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Εξόντωση μια Βυζαντινής στρατιωτικής μονάδας από Βούλγαρους στασιαστές 17 Ιουλίου 1279
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βούλγαροι
Πόλεμος:
Ύστεροι Πόλεμοι εναντίον των Βουλγάρων
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Ντεβίνα Ακριβής τοποθεσία:
Στην Ντεβίνα, κοντά στο σημερινό Κοτέλ της επαρχίας Μπουργκάς της Νοτιοανατολικής Βουλγαρίας
Σύγχρονη Χώρα:
Βουλγαρία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Μουρίν Ιβαΐλο
Δυνάμεις: 10,000 Λιγότεροι
Απώλειες: Σχεδόν όλοι σκοτώθηκαν Ελαφρές


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)