Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1204 Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους 11-13 Απρ 1204
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σταυροφόροι
Πόλεμος:
Τέταρτη Σταυροφορία
Τύπος Μάχης:
Άλωση
Το Πεδίο της Μάχης Κωνσταντινούπολη Ακριβής τοποθεσία:
Κωνσταντινούπολη
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Αλέξιος Ε’ Δούκας) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτορες Αλέξιος Γ’ Άγγελος, Αλέξιος Ε’ Δόγης Ερρίκος Δάνδολος, Βονιφάτιος του Μομφεράτου
Δυνάμεις: 15,000 + 20 πλοία 10,000 σταυροφόροι, 10,000 Ενετοί, 210 πλοία
Απώλειες: Βαριές Βαριές


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)