Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


896 Μάχη Βουλγαρόφυγου ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Συντριπτική νίκη των Βουλγάρων που μετά προήλασαν προς την Πόλη Καλοκαίρι 896
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βούλγαροι
Πόλεμος:
Βουλγαρικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Βουλγαρόφυγον Ακριβής τοποθεσία:
Κοντά στο Βουλγαρόφυγο της Ανατολικής Θράκης, το σημερινό Babaeski, 26 χλμ ανατολικά της Αδριανούπολης
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Λέων ΣΤ' ο Σοφός) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγός Λέων Κατακαλών Τσάρος Συμεών Α’
Δυνάμεις: Μεγάλη στρατιά (άγνωστος αριθμός) Μεγάλη στρατιά (άγνωστος αριθμός)
Απώλειες: Σχεδόν εκμηδενίστηκε


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)