Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


843 Μάχη της Μεσσίνα ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Άραβες κατέλαβαν τη Μεσσίνα και άλλες πόλεις της Σικελίας 843
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Άραβες (Αγλαβίτες)
Πόλεμος:
Αραβική κατάκτηση της Σικελίας
Τύπος Μάχης:
Κατάληψη Πόλης
Το Πεδίο της Μάχης Μεσσίνα Ακριβής τοποθεσία:
Μεσίνα, Σικελία
Σύγχρονη Χώρα:
Ιταλία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Θεοδώρα) Οι Εχθροί
Διοικητής: Άγνωστος Αλ Φαντλ Ιμπν Τζαφάρ
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)