Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


388 Μάχη του ποταμού Σάβα ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Ήττα του σφετεριστή του θρόνου της Δύσης Magnus Maximus 388
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Ρωμαίοι (Εμφύλιος)
Πόλεμος:
Ύστεροι Ρωμαϊκοί εμφύλιοι πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Σάβα Ακριβής τοποθεσία:
Επί του ποταμού Σάβα, κοντά στο σύγχρονο Sissek, στην Κροατία
Σύγχρονη Χώρα:
Κροατία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Θεοδόσιος Α' ο Μέγας) Οι Εχθροί
Διοικητής: Κόμης Ριχόμερος Στρατηγός Ανδραγάθιος
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)