Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


853 Επιδρομή στη Νταμιέτα ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Πετυχημένη καταδρομική επιχείρηση των Βυζαντινών στην Αίγυπτο χωρίς συνέχεια 22 Μαΐου 853
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Άραβες (Αββασίδες)
Πόλεμος:
Αραβικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Αιφνιδιασμός
Το Πεδίο της Μάχης Νταμιέτα Ακριβής τοποθεσία:
Στην Νταμιέτα ή Ντομιάτ, στο σημείο που ο Νείλος χύνεται στη Μεσόγειο, 300 χλμ βορείως του Καΐρου
Σύγχρονη Χώρα:
Αίγυπτος
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Θεοδώρα) Οι Εχθροί
Διοικητής: Άγνωστος, αποκαλούμενος "Ιμπν Κατούνα" από Αραβικές πηγές Ανμπασά Ιμπν Ισάκ ΑΛ-Νταμπί (απών)
Δυνάμεις: 85 πλοία, 5000 άντρες Η φρουρά απουσίαζε
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)