Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


545 - 546 Δεύτερη Πολιορκία της Ρώμης ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Οστρογότθοι κατέλαβαν τη Ρώμη και στη συνέχεια αποσύρθηκαν 545 - 546
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Οστρογότθοι
Πόλεμος:
Γοτθικός Πόλεμος στην Ιταλία
Τύπος Μάχης:
Πολιορκία
Το Πεδίο της Μάχης Ρώμη (2) Ακριβής τοποθεσία:
Ρώμη
Σύγχρονη Χώρα:
Ιταλία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιουστινιανός Α’) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγός Βελισάριος Βασιλιάς Τωτίλα
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)