Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1259 Μάχη της Πελαγονίας  (Μάχη της Καστοριάς) ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Βυζαντινή νίκη με έμμεση συνέπεια την ανακατάληψη της Πόλης Σεπτέμβριος 1259
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Έλληνες & Λατίνοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι Βυζαντινών Νικαίας-Λατίνων
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Πελαγονία Ακριβής τοποθεσία:
Η ακριβής τοποθεσία δεν είναι γνωστή. Πιθανόν στη Βόρειο Ελλάδα, κοντά στην Καστοριά ή στη Μπίτολα της FYROM
Σύγχρονη Χώρα:
Ελλάδα
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιωάννης Δ' Δούκας Λάσκαρης) Οι Εχθροί
Διοικητής: Σεβαστοκράτωρ Θεόδωρος Δούκας Μιχαήλ Β’ Δεσπότης της Ηπείρου, Γουλιέλμος Β’ της Αχαΐας
Δυνάμεις: 6000 Άγνωστο αλλά ήταν περισσότεροι
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)