Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


533 Μάχη στο Δέκιμον  (Ad Decimum) ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη των Βυζαντινών εναντίον των Βανδάλων και κατάληψη της Καρχηδόνας 13 Σεπτεμβρίου 533
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βάνδαλοι
Πόλεμος:
Βανδαλικός Πόλεμος
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Δέκιμον Ακριβής τοποθεσία:
Στο δέκατο μίλι (ad Decimum) από την αρχαία Καρχηδόνα, στην Τυνησία
Σύγχρονη Χώρα:
Τυνησία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιουστινιανός Α’) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγός Βελισάριος Βασιλιάς Γελίμερος
Δυνάμεις: 15.000 , 92 πλοία 11.000
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)