Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


363 Μάχη της Κτησιφώντος ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Ο Ιουλιανός σημείωσε σημαντική νίκη αλλά απέτυχε να καταλάβει την Κτησιφώντα Ιούνιος 363
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σασσανίδες Πέρσες
Πόλεμος:
Ύστεροι Ρωμαιο-Περσικοί πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Αιφνιδιασμός
Το Πεδίο της Μάχης Κτησιφών Ακριβής τοποθεσία:
Στην αρχαία Κτησιφώντα, στο κέντρο του Ιράκ
Σύγχρονη Χώρα:
Ιράκ
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιουλιανός ο Παραβάτης) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Ιουλιανός Στρατηγός Μερένα
Δυνάμεις: 65,000 Άγνωστο
Απώλειες: 70 νεκροί 2,500 νεκροί


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)