Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


717-718 Δεύτερη Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Ανεπιτυχής και ολέθρια για τους Άραβες πολιορκία της Κωνσταντινούπολης 717-718
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Άραβες (Ομμαϋάδες)
Πόλεμος:
Πρώιμοι Αραβικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Πολιορκία
Το Πεδίο της Μάχης Κωνσταντινούπολη (2) Ακριβής τοποθεσία:
Κωνσταντινούπολη
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Λέων Γ' ο Ίσαυρος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Λέων Γ’ Μασαλμάς (Μασλαμά Ιμπν Αμπντ αλ-Μαλίκ)
Δυνάμεις: 30,000 + 50,000 Βούλγαροι ιππείς 80.000 με 120.000 + 2560 πλοία
Απώλειες: 2555 πλοία και σχεδόν όλος ο στρατός χάθηκαν


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)