Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


530 Μάχη στα Σάταλα ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Βυζαντινή νίκη εναντίον των Περσών Καλοκαίρι 530
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σασσανίδες Πέρσες
Πόλεμος:
Ιβηρικός Πόλεμος (526-532)
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Σάταλα Ακριβής τοποθεσία:
Το σημερινό Σαντάκ στην επαρχία Gümüshane της Βόρειας Μικράς Ασίας
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιουστινιανός Α’) Οι Εχθροί
Διοικητής: Σίτας & Δωρόθεος Μιρ-Μιρόη ή Μερμερόης (ελληνιστί)
Δυνάμεις: 15,000 30,000
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)