Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


622 Μάχη του Όφλιμου ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Βυζαντινή νίκη χάρη στους έξυπνους ελιγμούς του Ηρακλείου Αύγουστος 622
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σασσανίδες Πέρσες
Πόλεμος:
Περσικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Ορεινή Μάχη
Το Πεδίο της Μάχης Όφλιμος Ακριβής τοποθεσία:
Κοντά στο βουνό Όφλιμος, στην κοιλάδα του ποταμού Λύκου στην ορεινή περιοχή της επαρχίας Τοκάτ στον Ανατολικό Πόντο
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ηράκλειος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Ηράκλειος Στρατηγός Σαχρμπαράζ
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)