Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


763 Μάχη της Αγχιάλου (2η) ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη των Βυζαντινών με βαρύτατες απώλειες εκατέρωθεν 30 Ιουνίου 763
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βούλγαροι
Πόλεμος:
Πρώιμοι Βουλγαρικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Αγχίαλος (2) Ακριβής τοποθεσία:
Στην Αγχίαλο, παραθαλάσσια πόλη χτισμένη σε στενή λωρίδα γης,, σημερινή Πομόριε της επαρχίας Μπουργκάς (Πύργος) της Νοτιοανατολικής Βουλγαρίας
Σύγχρονη Χώρα:
Βουλγαρία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Κωνσταντίνος Ε' ο Κοπρώνυμος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Ε’ Χαν Τέλετς
Δυνάμεις: 800 πλοία+9600 ιππείς Άγνωστο
Απώλειες: Βαριές Βαριές


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)