Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


813 Μάχη της Αδριανούπολης ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Βούλγαροι κατέλαβαν την Αδριανούπολη και έμοιαζαν ακατανίκητοι Φθινόπωρο 813
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βούλγαροι
Πόλεμος:
Πρώιμοι Βουλγαρικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Κατάληψη Πόλης
Το Πεδίο της Μάχης Αδριανούπολη Ακριβής τοποθεσία:
Αδριανούπολη της Ανατολικής Θράκης
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Λέων Ε' ο Αρμένιος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Άγνωστος Χαν Κρούμμος
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)