Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


640 Κατάληψη Βαβυλώνος ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Κατάληψη από τους Άραβες του στρατηγικής σημασίας φρουρίου της Βαβυλώνας 21 Δεκεμβρίου 640
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Άραβες
Πόλεμος:
Αραβική Κατάκτηση της Αιγύπτου
Τύπος Μάχης:
Κατάληψη πόλης
Το Πεδίο της Μάχης Βαβυλών, Αίγυπτος Ακριβής τοποθεσία:
Στο σημερινό Κάιρο
Σύγχρονη Χώρα:
Αίγυπτος
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ηράκλειος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Θεόδωρος, στρατιωτικός Διοικητής Αιγύπτου Αμρ Ιμπν αλ-Ας
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)