Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


863 Μάχη του Λαλακάοντος  (Μάχη του Πόσων) ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Αποφασιστική Βυζαντινή νίκη εναντίον των Αράβων της Μελιτηνής 3 Σεπτεμβρίου 863
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Άραβες (Μελιτηνής)
Πόλεμος:
Αραβικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Λαλακάων Ακριβής τοποθεσία:
Στον ποταμό Λαλακάοντα, σε τοποθεσία με το όνομα Πρόσων ή Πόσων, κάπου στη λεκάνη που σχηματίζει ο ποταμός Άλυς και μάλλον 130 χλμ ΝΑ της Αμισού
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Μιχαήλ Γ' ο Μέθυσος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Πατρίκιος Πετρωνάς Εμίρης Ομάρ Αλ-Άκτα
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)