Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1091 Μάχη του Λεβουνίου ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Βυζαντινοί εξόντωσαν ένα μεγάλο στρατό Πετσενέγγων 29 April 1091
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Πετσενέγγοι
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον των Πετσενέγγων
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Λεβούνιον Ακριβής τοποθεσία:
Στο Λεβούνιον, στο δέλτα του ποταμού Έβρου, κοντά στην παραλιακή πόλη Αίνος της Ανατολικής Θράκης
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Αλέξιος Α’ Κομνηνός) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Αλέξιος Α’ Κομνηνός Άγνωστος
Δυνάμεις: 20,000 Έλληνες, 40,000 Κουμάνοι, 5,000 Βλάχοι 80,000 (μαζί με τα γυναικόπαιδα)
Απώλειες: Πλήρης εξόντωση


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)