Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


359 Πολιορκία της Άμιδας ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι Πέρσες εκπόρθησαν την πόλη Άμιδα, αλλά με βαριές απώλειες 6 Οκτωβρίου 359
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σασσανίδες Πέρσες
Πόλεμος:
Ύστεροι Ρωμαιο-Περσικοί πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Άλωση
Το Πεδίο της Μάχης Άμιδα Ακριβής τοποθεσία:
Στο σημερινό Ντιγιαρμπακίρ στη Νοτιοανατολική Τουρκία, στα βάθη της Ανατολίας
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Κωνστάντιος Β’) Οι Εχθροί
Διοικητής: Κόμης Αιλιανός Βασιλιάς Σαπώρης Β’ (ή Σαπούρ)
Δυνάμεις:
Απώλειες: 30,000


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)