Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1281 Μάχη του Βερατίου ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Βυζαντινή νίκη επί των δυνάμεων του Καρόλου του Ανζού 1280-1281
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Ανζεβίνοι Σικελίας
Πόλεμος:
Πόλεμος εναντίον του βασιλείου της Νεαπόλεως
Τύπος Μάχης:
Πολιορκία
Το Πεδίο της Μάχης Βεράτιον Ακριβής τοποθεσία:
Στο Βεράτιον, το σμερινό Μπεράτ στην κεντρική Αλβανία
Σύγχρονη Χώρα:
Αλβανία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγός Μιχαήλ Τραχανειώτης Hugo de Sully
Δυνάμεις: Άγνωστο 8,000
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)