Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


537-538 Πρώτη Πολιορκία της Ρώμης ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Ανεπιτυχής πολιορκία της υπό Βυζαντινό έλεγχο Ρώμης από τους Οστρογότθους Μαρ 537-12 Μαρ 538
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Οστρογότθοι
Πόλεμος:
Γοτθικός Πόλεμος στην Ιταλία
Τύπος Μάχης:
Πολιορκία
Το Πεδίο της Μάχης Ρώμη (1) Ακριβής τοποθεσία:
Ρώμη
Σύγχρονη Χώρα:
Ιταλία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ιουστινιανός Α’) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στρατηγός Βελισάριος Βασιλιάς Ουίτιγις (Vitiges)
Δυνάμεις: 5,000 (+5,600 ενισχύσεις αργότερα) περίπου 45,000
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)