Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


626 Πολιορκία της Κωνσταντινούπολης ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Ιστορική πολιορκία της Πόλης από Πέρσες και Αβάρους 29 Ιουν-10 Αυγ 626
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Άβαροι, Πέρσες
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον Αβάρων και Σλάβων
Τύπος Μάχης:
Πολιορκία
Το Πεδίο της Μάχης Κωνσταντινούπολη Ακριβής τοποθεσία:
Κωνσταντινούπολη
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ηράκλειος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Πατριάρχης Σέργιος, Μάγιστρος Βώνος Άγνωστος
Δυνάμεις: 12,000 80,000 Άβαροι + άγνωστος αριθμός Περσών
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)