Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


627 Μάχη της Νινευί ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Αποφασιστική νίκη του Ηρακλείου που έδωσε τέλος στον πόλεμο με την Περσία 12 Δεκεμβρίου 627
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σασσανίδες Πέρσες
Πόλεμος:
Περσικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Νινευί Ακριβής τοποθεσία:
Σε ένα οροπέδιο, κοντά στα ερείπια της αρχαίας Νινευί που βρίσκεται κοντά στην πόλη Μοσούλη του Βορείου Ιράκ
Σύγχρονη Χώρα:
Ιράκ
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ηράκλειος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Ηράκλειος Στρατηγός Ραχζαντ ή Ραζάτης, ελληνιστί
Δυνάμεις: 25,000 με 50,000 12,000
Απώλειες: 6,000


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)