Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


377 Μάχη των Ιτιών  (Ad Salices) ★ ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Αιματηρή μάχη εναντίον των Γότθων χωρίς νικητή 377
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Γότθοι (διαφ. Φυλές)
Πόλεμος:
Γοτθικοί Πόλεμοι
Τύπος Μάχης:
Επιδρομή
Το Πεδίο της Μάχης Ιτιές Ακριβής τοποθεσία:
Σε σταθμό με την ονομασίαd Ad Salices ("στις Ιτιές"), πιθανόν 15 χλμ από την Μαρκιανούπολη (σημερινή Ντέβνια της Βουλγαρίας)
Σύγχρονη Χώρα:
Βουλγαρία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Ουάλης) Οι Εχθροί
Διοικητής: Κόμης Ριχόμερος Αρχηγός Φρίτιγκερν
Δυνάμεις: πιθανόν περί τους 50,000 πολύ λιγότεροι
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)