Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1043 Μάχη του Οστρόβο ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Απροσδόκητη ήττα και θάνατος του στασιαστή στρατηγού Μανιάκη Μάιος 1043
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βυζαντινοί (Εμφύλιος)
Πόλεμος:
Στάσεις και Εξεγέρσεις
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Οστρόβο Ακριβής τοποθεσία:
Κοντά στη λίμνη Βεγορίτιδα στη Βόρεια Ελλάδα
Σύγχρονη Χώρα:
Ελλάδα
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Κωνσταντίνος Θ' Μονομάχος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Στέφανος Περγαμηνός Στρατηγός Γεώργιος Μανιάκης
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)