Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1205 Μάχη του Ανδραμυττίου ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη των Λατίνων επί των Βυζαντινών της Νίκαιας 19 Μαρτίου 1205
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Σταυροφόροι
Πόλεμος:
Τέταρτη Σταυροφορία
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Αδραμύττιον Ακριβής τοποθεσία:
Στο Αδραμύττιο, το σημερινό Edremit στη ΒΔ Μικρά Ασία
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Θεόδωρος Α' Λάσκαρης) Οι Εχθροί
Διοικητής: Κωνσταντίνος Λάσκαρις Ερρίκος της Φλάνδρας
Δυνάμεις: Άγνωστο Πολύ λιγότεροι
Απώλειες: Βαριές


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)