Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


1084 Μάχη της Λάρισας ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Οι εισβολείς Νορμανδοί ηττήθηκαν και έφυγαν από την Ελλάδα 1084
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Νορμανδοί
Πόλεμος:
Πόλεμοι εναντίον των Νορμανδών
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Λάρισα Ακριβής τοποθεσία:
Λάρισα
Σύγχρονη Χώρα:
Ελλάδα
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Αλέξιος Α’ Κομνηνός) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Αλέξιος Α’ Κομνηνός Βοϊμόνδος ή Βοημούνδος (γιος του Γυισκάρδου)
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)