Βυζαντινεσ Μαχεσ <>

thyreos
<<<< Μάχες >>>>
      4 ος   αιώνας
      5 ος   αιώνας
      6 ος   αιώνας
      7 ος   αιώνας
      8 ος   αιώνας
      9 ος   αιώνας
    10 ος   αιώνας
    11 ος   αιώνας
    12 ος   αιώνας
    13 ος   αιώνας
    14 ος   αιώνας
    15 ος   αιώνας


743 Μάχη των Σάρδεων ★ ★ ★ ★
Αποτέλεσμα: Νίκη του Κωνσταντίνου Ε’ εναντίον του σφετεριστή Αρτάβασδου Μάιος 743
Πόλεμος  &  Εχθρός: Εχθρός:
Βυζαντινοί (Εμφύλιος)
Πόλεμος:
Στάσεις και Εξεγέρσεις
Τύπος Μάχης:
Μάχη Παράταξης
Το Πεδίο της Μάχης Σάρδεις Ακριβής τοποθεσία:
Το σημερινό Σαρτ (Sartmahmut πριν το 2005) στην επαρχία Μανίσα της δυτικής Μ.Ασίας, η αρχαία πρωτεύουσα της Λυδίας
Σύγχρονη Χώρα:
Τουρκία
  Οι Βυζαντινοί(αυτοκράτωρ:  Κωνσταντίνος Ε' ο Κοπρώνυμος) Οι Εχθροί
Διοικητής: Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Ε’ Σφετεριστής Αρτάβασδος
Δυνάμεις:
Απώλειες:


(Οι περιγραφές των μαχών προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)