Βυζαντινοι Αυτοκρατορεσ

 Χρονολογιον
timetable Constantine Constantius Julian Jovian Valentinian Valens Gratian Theodosius Arcadius TheodosiusII Marcian Leo LeoII Zeno Basiliscus Zeno_b Anastasius Justin Justinian JustinII Tiberius Maurice Fokas Heraklios Heraklonas Constans= ConstantineIV Justinian II Leontius Apsimar Justinian II_b Vardanes Artemios Theodosius LeoIII Copronymos Leo_iv const_blind irene nikephoros staurakios rangabe leo_armenian stammer theofilos theophano drunkard basil leo_wise alexander porphyrogen Lekapinos porhyrogen2 romanos_ii fokas tsimiskis vulgaroktonos constant_8 zoe argyros mic_4 mic_5 monomach theodora stratiotikos isaac1 con_duc romanos_diog mic_duc votaneiatis alexios john_komn manuel1 alexios2 andronikos isaac_ang alexios3 alexios4 murtzuphl con_lask theo_lask vatatzes theo2_duc Όμηρος mic_pal andronic2 mic9 andronic2b andronic3 john5 cantacuzn john5b andronic4 john5c manuel2 john7 manuel2b john8 konst_palelg
 

 


 Βασιλεία :      
 Βίος :      
 Δυναστεία :  
 ▼ Ποιος ήταν  ▼ Προσωπικότητα  ▼ Παιχνίδια Εξουσίας  ▼ Το τέλος του
 ▼ Συναυτοκράτορες  ▼ Στασιαστές, Συνωμότες & Σφετεριστές  ▼ Προσωπικότητες
 ▼ Πόλεμοι  ▼ Ενέργειες & Γεγονότα  ▼ Περί Θρησκείας
 ▼ Βυζαντινή Επικράτεια  ▼ Γενική Κατάσταση  ▼ Αξιολόγηση  ▼ Εν τω μεταξύ...